מוצא מוזיאון

Museu de Montserrat

Pintura antiga

Sala de pintura antiga.

Sala de pintura antiga.

La col·lecció de pintura antiga del Museu de Montserrat va ser, en bona part, adquirida a l’inici del segle XX. L’abat Antoni M. Marcet (1878-1946) la va fer comprar a Roma i a Nàpols entre 1911 i 1920. Posteriorment va augmentar amb les adquisicions que va procurar l’abat Aureli M. Escarré (1908-1968) i amb noves donacions. Consta d’unes 250 obres, de les quals només estan exposades una petita part. El ventall cronològic se situa entre els segles XIII i XVIII, amb obres de Berruguete i el Greco; una sèrie de pintura flamenca, en que destaquen obres de Jan Brueghel de Velours i Frans Francken.

També hi trobem obres del Quattrocento, com ara Marco Pino i Andrea da Salerno. Però entre la pintura italiana, la que més excel·leix és la de Caravaggio i els seus seguidors, Andrea Vaccaro, Matthias Stomer, Tiepolo, etc. Tot i que, quan es van adquirir, els quadres s’havien atribuït a autors de gran prestigi, l’estudi crític posterior ha deixat patent el nivell considerable de més de la meitat dels quadres comprats. La formació d’aquesta petita pinacoteca revela la magnanimitat de l’abat Marcet, que no va estalviar esforços perquè Montserrat esdevingués un fogar de cultura d’alt nivell.

פריטים

<p><em>Jove decadent. Despr&eacute;s del ball</em>, Ramon Casas, 1899. Oli sobre tela, 46,5 &times; 56 cm. Donaci&oacute; J. Sala Ardiz. Museu de Montserrat.</p>
Jove decadent. Després del bal
Jove decadent. Després del ball
<p><em>Sant Jeroni</em> penitent, Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1605. Oli sobre tela, 145,5 &times; 101,5 cm. Museu de Montserrat.</p>
Sant Jeroni penitent
Sant Jeroni penitent
scroll to top icon