מוצא מוזיאון

Museu de Montserrat

Nigra sum (iconografia de la Mare de Déu de Montserrat)

Nigra Sum, la sala dedicada a la Mare de Déu.

Nigra Sum, la sala dedicada a la Mare de Déu.

Aquest espai recull una mostra molt variada de materials artístics i populars per explicar l’evolució iconogràfica de la santa imatge i la seva plasmació en obres ben diferents. Tot i que les obres exposades són una part petitíssima de les que hi ha a l’abadia, ens permeten de veure l’antiguitat, l’extensió i la universalitat de la devoció a la Moreneta, que el 1881 va ser proclamada patrona de Catalunya. D’aquí ve la reiteració de l’emblema nacional català (les quatre barres vermelles sobre fons daurat) conjugat amb el de Montserrat (les muntanyes amb una serra sobre el pic prominent).

La col·locació de tots els materials en un sol àmbit, abastable a primer cop d’ull, ens facilita descobrir els elements permanents i les variants iconogràfiques de la representació de la imatge. Té el valor didàctic afegit de mostrar com una sola imatge pot reflectir la variació de gustos i estils artístics al llarg dels segles.

La imatge de la Mare de Déu de Montserrat és de fusta policromada i daurada; amida 92,2 cm d’alçada i pesa 17,1 kg. Va ser tallada al final del segle XII i té moltes afinitats estilístiques i d’indumentària amb altres imatges venerades en antics monestirs benedictins.

פריטים

<p><em>Montserrat</em>, An&ograve;nim, principis del segle XVII. Oli sobre tela, 112 &times; 95 cm. Donaci&oacute; de Converg&egrave;ncia Democr&agrave;tica de Catalunya, 1994. Museu de Montserrat.</p>
Montserrat
Montserrat
scroll to top icon