מוצא מוזיאון

Museu de Montserrat

Monistrol de Montserrat

Accés al Museu de Montserrat.

Accés al Museu de Montserrat.

El Museu de Montserrat presenta al públic la part millor del patrimoni artístic i arqueològic de l’abadia de Montserrat. Està format per sis col·leccions ben diferents, i els objectes exposats, més de 1.300 peces, abracen un període cronològic molt ampli. La peça més antiga és un sarcòfag egipci del segle XXII aC, i la més recent, una pintura de Sean Scully del 2010. La secció de pintura antiga, del segle XIII al XVIII, exposa obres de Berruguete, El Greco, Caravaggio, Luca Giordano i Tiepolo. Sobresurt la col·lecció de pintura catalana dels segles XIX i XX, una de les millors del país, amb noms rellevants com Fortuny, Rusiñol, Casas, Nonell, Mir, Gimeno, Anglada-Camarasa, Picasso i Dalí, entre d’altres. També hi està representat l’impressionisme francès, amb obres de Monet, Sisley, Degas i Pissarro. Les dues sales d’exposicions temporals són una mostra del nostre interès per la cultura i l’art contemporanis.

שדות

<p>Sala d&rsquo;arqueologia.</p>
Arqueologia del món antic
Arqueologia del món antic
<p>Sala d&rsquo;art contemporani.</p>
Art d’avantguarda
Art d’avantguarda
<p>Vitrina d&rsquo;escultures.</p>
Escultures
Escultures
<p>Nigra Sum, la sala dedicada a la Mare de D&eacute;u.</p>
Nigra sum (iconografia de la Mare de Déu de Montserrat)
Nigra sum (iconografia de la Mare de Déu de Montserrat)
<p>L&rsquo;espai d&rsquo;icones Phos Hilaron.</p>
Phos Hilaron (icones)
Phos Hilaron (icones)
<p>Sala de pintura antiga.</p>
Pintura antiga
Pintura antiga
<p>Una de les sales de pintura moderna.</p>
Pintura moderna
Pintura moderna

פריטים

<p><em>Jove decadent. Despr&eacute;s del ball</em>, Ramon Casas, 1899. Oli sobre tela, 46,5 &times; 56 cm. Donaci&oacute; J. Sala Ardiz. Museu de Montserrat.</p>
Jove decadent. Després del bal
Jove decadent. Després del ball
<p><em>La bellesa</em>, Josep Llimona, 1924. Marbre, 120 &times; 32 &times; 35 cm. Donaci&oacute; de J. Sala Ardiz. Museu de Montserrat.</p>
La bellesa
La bellesa
<p><em>La dama de l&rsquo;ombrel&middot;la</em>, John Singer Sargent, 1911. Aquarel&middot;la, 65 &times; 54 cm. Donaci&oacute; J. Sala Ardiz. Museu de Montserrat.</p>
La dama de l’ombrel·la
La dama de l’ombrel·la
<p><em>La muntanya d&rsquo;Oisin</em>, Sean Scully, 2010. Oli sobre alumini, 216 &times; 190 cm. Donaci&oacute; de l&rsquo;artista. Museu de Montserrat.</p>
La muntanya d’Oisin
La muntanya d’Oisin
<p><em>Montserrat</em>, An&ograve;nim, principis del segle XVII. Oli sobre tela, 112 &times; 95 cm. Donaci&oacute; de Converg&egrave;ncia Democr&agrave;tica de Catalunya, 1994. Museu de Montserrat.</p>
Montserrat
Montserrat
<p><em>Sant Jeroni</em> penitent, Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1605. Oli sobre tela, 145,5 &times; 101,5 cm. Museu de Montserrat.</p>
Sant Jeroni penitent
Sant Jeroni penitent
<p><em>Sant Jordi cavaller</em>, An&ograve;nim, segle XVIII. Tremp sobre taula, 24,5 &times; 18,5 cm, Gr&egrave;cia. Museu de Montserrat.</p>
Sant Jordi cavaller
Sant Jordi cavaller
<p>Taula votiva de Tamiu, la cantora d&rsquo;Amon, dinastia XIX-XX (1320-1085 aC). Fusta policromada, 27 &times; 17 &times; 1,2 cm. Museu de Montserrat.</p>
Taula votiva de Tamiu, la cant
Taula votiva de Tamiu, la cantora d’Amon

הרחבות

וידאו

מידע

כתובת
מחיר כניסה
מספר טלפון
אתר
http://www.museudemontserrat.com
שעות פתיחה
איך להגיע
כתובת דוא"ל
museu@larsa-montserrat.com

מפה

scroll to top icon