Museu de Mataró. Can Serra

Molí

Molí, s. I dC
Pedra volcànica
48x56 cm
Can Majoral
Foto: Eusebi Escarpenter. Museu de Mataró

Molí, s. I dC

Pedra volcànica

48x56 cm

Can Majoral

Foto: Eusebi Escarpenter. Museu de Mataró

Molí rotatori de pedra volcànica que s’utilitzava per moldre el gra dels cereals i obtenir farina. Se’n conserva la part superior, aquest tipus de molins constava fonamentalment de dues parts: la superior o mòbil de forma bitroncocònica  i la inferior o fixa de forma cònica. El gra es molia mitjançant la rotació de la part superior.

Es va trobar a la vil·la romana de Can Majoral, un dels establiment rurals localitzats a les immediacions d’Iluro, junt amb d’altres com la vil·la dels Caputxins a Rocafonda, l’establiment vitivinícola del Parc Central i el tugurium dels Vidals al veïnat de Mata.

scroll to top icon