Museu de Mataró. Can Serra

Molí

Molí, segle I dC. Pedra volcànica, 48 x 56 cm. Can Majoral. Fotografia d'Eusebi Escarpenter. Museu de Mataró. Can Serra.

 

Molí, segle I dC. Pedra volcànica, 48 x 56 cm. Can Majoral. Fotografia d'Eusebi Escarpenter. Museu de Mataró. Can Serra.

 

Molí rotatori de pedra volcànica que s’utilitzava per moldre el gra dels cereals i obtenir farina. Se’n conserva la part superior, aquest tipus de molins constava fonamentalment de dues parts: la superior o mòbil de forma bitroncocònica  i la inferior o fixa de forma cònica. El gra es molia mitjançant la rotació de la part superior.

Es va trobar a la vil·la romana de Can Majoral, un dels establiment rurals localitzats a les immediacions d’Iluro, junt amb d’altres com la vil·la dels Caputxins a Rocafonda, l’establiment vitivinícola del Parc Central i el tugurium dels Vidals al veïnat de Mata.

scroll to top icon