מוצא מוזיאון

Museu de Mataró. Can Marfà Gènere de Punt

Àmbit 1. Et posarem a punt

Operari ajustant un teler circular de punt. Fotografia de Fundació Jaume Vilaseca.

Operari ajustant un teler circular de punt. Fotografia de Fundació Jaume Vilaseca.

Audiovisual d’introducció a la visita on s’expliquen les característiques del teixit de punt, i l’evolució històrica d’aquesta indústria a Catalunya. Idioma: català, amb subtítols en castellà i anglès. Durada 8 min.

scroll to top icon