מוצא מוזיאון

Museu de Maricel

Va aparèixer una llosa de marbre amb una anella (Les mil i una nits)

Va aparèixer una llosa de marbre amb una anella (Les mil i una nits)

1931-1932

Aquarel·la sobre paper

Col·lecció particular

scroll to top icon