מוצא מוזיאון

Museu de Maricel

Àmbit 6

L’hidroavió 
1921
Aquarel·la sobre paper
Col·lecció particular

L’hidroavió

1921

Aquarel·la sobre paper

Col·lecció particular

«M’entusiasma la travessia, perquè fa possible la meva trobada amb la tempesta atlàntica. Vull fer el poema pictòric de l’oceà.»

José Segrelles

פריטים

L’Atlàntida
L’Atlàntida
L’Atlàntida
La nimfa marina (Les mil i una nits)
La nimfa marina (Les mil i una
La nimfa marina (Les mil i una nits)
L’illa dels monos (Les mil i una nits)
L’illa dels monos (Les mil i u
L’illa dels monos (Les mil i una nits)
Paisatge submarí (Les mil i una nits)
Paisatge submarí (Les mil i un
Paisatge submarí (Les mil i una nits)
scroll to top icon