מוצא מוזיאון

Museu de Maricel

Portada de l'almanac L'Esquella de la Torratxa

Portada de l'almanac L'Esquella de la Torratxa, amb una obra de José Segrelles

1924

Col·lecció particular

scroll to top icon