מוצא מוזיאון

Museu de Maricel

Taula de paret

Taula de paret, final del segle XVII - principi del segle XVIII, Castella, fusta de pi tallada, policromada al tremp i daurada. Col·l. Dr. Jesús Pérez-Rosales. Museu de Maricel.

Taula de paret, final del segle XVII - principi del segle XVIII, Castella, fusta de pi tallada, policromada al tremp i daurada. Col·l. Dr. Jesús Pérez-Rosales. Museu de Maricel.

La forma de moble taula de paret pren el seu nom de la ubicació que ocupa a les sales i als salons dels palaus i dels habitatges benestants. Són peces, tal com indica el seu nom, concebudes per anar arrambades a la paret, amb una finalitat merament decorativa o com a base per presentar algun objecte decoratiu de valor.

La taula mostra una estètica plenament barroca. La rigidesa i la simetria de la talla, com també la decoració del taulell, on hi ha una baralla de cartes espanyola, són dos dels aspectes que ens indiquen que es tracta d’un moble fet en un taller del país, possiblement a la zona castellana o aragonesa.

scroll to top icon