מוצא מוזיאון

Museu de Maricel

Sitges

Sala Mirador

Sala Mirador

El Museu de Maricel mostra un itinerari artístic complet des del segle X fins al realisme i la figuració de la primera meitat del segle XX, a través de les col·leccions d’art del Dr. Jesús Pérez-Rosales i de la Vila de Sitges, amb obres de gran qualitat. La presentació museogràfica integra diversos llenguatges, tècniques i suports artístics amb la finalitat d’assolir la màxima coherència en la seqüència cronològica de l’evolució de les arts.

La visita al Museu de Maricel s’inicia a la planta segona de l’edifici, amb les escultures i els retaules pertanyents als períodes romànic i gòtic. 

La planta baixa del Museu de Maricel inclou quatre àmbits clarament diferenciats. A l’antiga capella gòtica de l’Hospital de Sant Joan i l’estança contigua, hi ha una mostra que prefigura el contingut de la col·lecció del museu. Juntament amb la capella, el mirador constitueix la sala més espectacular, amb vistes sobre el mar.

שדות

<p>Planta segona del Museu de Maricel</p>
Del romànic al Renaixement (segles X-XVI)
Del romànic al Renaixement (segles X-XVI)
Barroc i neoclàssic (segles XVII i XVIII)
Barroc i neoclàssic (segles XVII i XVIII)
Barroc i neoclàssic (segles XVII i XVIII)
<p>Planta primera del Museu de Maricel</p>
Del neoclàssic al Romanticisme i el luminisme (segle XIX)
Del neoclàssic al Romanticisme i el luminisme (segle XIX)
<p>Planta primera del Museu de Maricel</p>
L’escola luminista de Sitges
L’escola luminista de Sitges
<p>Planta primera del Museu de Maricel</p>
La cerveseria Cau Ferrat
La cerveseria Cau Ferrat
<p>Planta primera del Museu de Maricel</p>
Els pintors del modernisme
Els pintors del modernisme
<p>Planta primera del Museu de Maricel</p>
El noucentisme
El noucentisme
<p>Planta baixa del Museu de Maricel</p>
La millor selecció
La millor selecció
<p>Planta baixa del Museu de Maricel</p>
Realisme i figuració
Realisme i figuració
<p>Planta baixa del Museu de Maricel</p>
El Dr. Jesús Pérez-Rosales, col·leccionista
El Dr. Jesús Pérez-Rosales, col·leccionista

פריטים

<p><em>A Europa li ha sortit un gra</em>, Josep M. Sert i Badia, 1916, oli sobre tela. Col&middot;l. Dr. Jes&uacute;s P&eacute;rez-Rosales</p>
A Europa li ha sortit un gra
A Europa li ha sortit un gra
<p><em>Al&middot;legoria de Sitges</em>, Pere Jou i Francisco, 1954, Sitges, pedra tallada. Col&middot;l. Art de la Vila de Sitges</p>
Al·legoria de Sitges
Al·legoria de Sitges
<p>Ampolla, primera &egrave;poca del taller de l&rsquo;Alcora (Castell&oacute;), 1730-1740, l&rsquo;Alcora, pisa esmaltada i policromada. Col&middot;l. Dr. Jes&uacute;s P&eacute;rez-Rosales</p>
Ampolla
Ampolla
<p><em>El Greco</em>, Josep Reyn&eacute;s Gurgu&iacute;, 1898, pedra. Fons Cau Ferrat</p>
El Greco
El Greco
<p><em>Els &ldquo;adelantos&rdquo; del segle XIX</em>, Ramon Casas i Carb&oacute;, <em>c</em>. 1901-1902, pisa esmaltada i policromada. Col&middot;l. Deering</p>
Els “adelantos” del segle XIX
Els “adelantos” del segle XIX
<p><em>Gerro amb flors</em>, Juan de Arellano (atribu&iuml;t), <em>c.</em>&nbsp;1665, Castella, oli sobre tela. Col&middot;l. Dr. Jes&uacute;s P&eacute;rez-Rosales</p>
Gerro amb flors
Gerro amb flors
<p><em>L&rsquo;estaci&oacute; de Sitges</em>, Joan Roig i Soler, 1882, Sitges, oli sobre fusta. Fons Cau Ferrat</p>
L’estació de Sitges
L’estació de Sitges
<p><em>La process&oacute; de Corpus</em>, Arcadi Mas i Fondevila, 1887, Sitges, oli sobre tela. Fons Cau Ferrat</p>
La processó de Corpus
La processó de Corpus
<p><em>La recol&middot;lecci&oacute; de la malvasia</em>, Joaquim de Mir&oacute; i Argenter, 1895, Sitges, oli sobre tela. Fons Cau Ferrat</p>
La recol·lecció de la malvasia
La recol·lecció de la malvasia
<p><em>Maiestas Domini</em>, cercle del Mestre de Pedret, primer quart del segle XII, esgl&eacute;sia parroquial de Santa Maria de Cap d&rsquo;Aran (Tred&oacute;s, la Vall d&rsquo;Aran), Catalunya, pintura mural al fresc traspassada a llen&ccedil;. Col&am
Maiestas Domini
Maiestas Domini
<p><em>Mare de D&eacute;u</em>, an&ograve;nim, monestir de Sant Miquel del Fai (Vall&egrave;s Oriental, Barcelona), <em>c</em>.&nbsp;1330-1340, Catalunya, alabastre policromat. Col. Dr. Jes&uacute;s P&eacute;rez-Rosales</p>
Mare de Déu
Mare de Déu
<p><em>Nativitat </em>i<em> Resurrecci&oacute;</em>, Pere Serra, esgl&eacute;sia parroquial de Sant Pere de Cubells (Noguera, Lleida), <em>c.</em> 1400, Catalunya, tremp sobre fusta. Col&middot;l. Dr. Jes&uacute;s P&eacute;rez-Rosales</p>
Nativitat i Resurrecció
Nativitat i Resurrecció
<p>Rellotge, taller de Feliu Roca i Cat&agrave; (1720-1792) i Francesc Roca i Tolr&agrave; (1748-1807), darrer quart del segle XVIII, Arenys de Munt, ferro forjat, fosa de llaut&oacute; i peltre. Col&middot;l. Dr. Jes&uacute;s P&eacute;rez-Rosales</p>
Rellotge
Rellotge
<p><em>Retaule de la Mare de D&eacute;u</em>, an&ograve;nim lleidat&agrave;, darrer quart del segle XIV, esgl&eacute;sia de la di&ograve;cesi de la Seu d&rsquo;Urgell, possiblement de la localitat de Tor&agrave; del Riubreg&oacute;s (Segarra, Lleida), Cat
Retaule de la Mare de Déu
Retaule de la Mare de Déu
<p><em>Retrat d&rsquo;Isabel II, reina d&rsquo;Espanya</em>, Federico de Madrazo i Kuntz, <em>c</em>. 1854-1855, llapis sobre paper</p>
Retrat d’Isabel II, reina d’Es
Retrat d’Isabel II, reina d’Espanya
<p><em>Retrat de Charles Deering</em>, Ramon Casas i Carb&oacute;, 1914, oli sobre tela. Col&middot;l. Art de la Vila de Sitges</p>
Retrat de Charles Deering
Retrat de Charles Deering
<p><em>Retrat de Miquel Utrillo</em>, Ismael Smith i Mar&iacute;, 1910, bronze. Col&middot;l. Dr. Jes&uacute;s P&eacute;rez-Rosales</p>
Retrat de Miquel Utrillo
Retrat de Miquel Utrillo
<p><em>Retrat de Salvador Robert, en &ldquo;Tirano&rdquo;</em>, Santiago Rusi&ntilde;ol i Prats, <em>c</em>. 1894, Sitges, oli sobre tela. Col&middot;l. Art de la Vila de Sitges</p>
Retrat de Salvador Robert, en
Retrat de Salvador Robert, en “Tirano”
<p><em>Sant Agust&iacute;, bisbe</em> i <em>Sant Francesc</em>, Mestre de Los Balbases (Burgos) (atribu&iuml;t), final del segle&nbsp;XV - principi del segle XVI, Castella, tremp sobre fusta. Col&middot;l. Dr. Jes&uacute;s P&eacute;rez-Rosales</p>
Sant Agustí, bisbe-Sant France
Sant Agustí, bisbe-Sant Francesc
<p>Taula de paret, final del segle XVII - principi del segle XVIII, Castella, fusta de pi tallada, policromada al tremp i daurada. Col&middot;l. Dr. Jes&uacute;s P&eacute;rez-Rosales</p>
Taula de paret
Taula de paret

הרחבות

<p><em>La nimfa marina (Les mil i una nits) </em></p>
<p>1950 Aquarel&middot;la sobre paper</p>
<p>Col&middot;lecci&oacute; particular</p>
José Segrelles, mestre de la f
José Segrelles, mestre de la fantasia
<p>Sal&oacute; d&rsquo;Or</p>
Palau de Maricel
Palau de Maricel

וידאו

מידע

כתובת
מחיר כניסה
מספר טלפון
אתר
http://museusdesitges.cat/ca
שעות פתיחה
איך להגיע
כתובת דוא"ל
museusdesitges@diba.cat

מפה

scroll to top icon