מוצא מוזיאון

Museu de la Pagesia

Portadocuments militar

Els portadocuments militars eren una peça important en la trajectòria dels soldats durant els segles XIX i XX. Museu de la Pagesia. Castellbisbal.

 

Els portadocuments militars eren una peça important en la trajectòria dels soldats durant els segles XIX i XX. Museu de la Pagesia. Castellbisbal.

 

Aquest cilindre metàl·lic de llauna acostumava a contenir la llicència absoluta, document molt valuós concedit als soldats per eximir-los definitivament de les obligacions militars. També conegut com a canut, es penjava al coll amb cordills de colors.

La peça es remunta al temps en què el servei militar era obligatori per a tots els homes de vint anys. Aquest portadocuments en concret és del principi del segle XX. Quan el soldat quedava reclutat perdia el seu estatus civil i passava a la jurisdicció militar fins al moment de la llicència absoluta o «la blanca».

scroll to top icon