מוצא מוזיאון

Museu de la Noguera

Disc d’or amb camafeu oval

Reproducció d’un disc d’or amb l’aplicació d’un camafeu oval. Centre d'interpretació de l'or del Segre. Museu de la Noguera.

 

Reproducció d’un disc d’or amb l’aplicació d’un camafeu oval. Centre d'interpretació de l'or del Segre. Museu de la Noguera.

 

Reproducció de la peça original dipositada al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, realitzada a l’estudi de maquetisme i museografia L’Esfera.

El disc original està treballat amb làmina i fil d’or, i prové de l’indret conegut com el Racó de la Pampa (Soses, el Segrià).

Al centre hi ha incrustat un camafeu oval de pasta de vidre o cornalina, que representa un bust femení.

Aquest tipus de disc o fíbula discoïdal tenia una funcionalitat purament ornamental. Cal relacionar-lo amb la classe alta i terratinent de l’època tardoromana que va ocupar aquest territori al llarg del curs del Segre.

scroll to top icon