מוצא מוזיאון

Museu de la Música de Barcelona

Tabla, Sitar i Tambura

Sitar MDMB 959 © Rafael Vargas

Sitar MDMB 959 © Rafael Vargas

Aquests tres instruments són la base de la música hindustànica, pròpia de la part nord de l’Índia i també de Nepal, Bangladesh i Pakistan. La tabla articula la part rítmica de la música, mentre que la tambura crea un patró harmònic en un bucle continu. Sobre aquesta base, el sitar s’encarrega de desplegar riques melodies amb codis molt sofisticats. El sitar i la tambura del Museu de la Música estan construïts sobre un cos de carbassa i presenten riques decoracions.

SIGNGUIDE

scroll to top icon