מוצא מוזיאון

Museu de la Música de Barcelona

Piano Mompou

Piano Chassaigne Frères (Barcelona), 1915. © Pep Herrero

Piano Chassaigne Frères (Barcelona), 1915. © Pep Herrero

Aquest piano va pertànyer al compositor barceloní Frederic Mompou. El 1915, va arrendar un piano de la casa Chassaigne Frères de Barcelona, poc després de tornar de la seva primera estada a París. Possiblement, amb aquest instrument —cedit l’any 2002 al museu per la seva vídua, la pianista i pedagoga Carme Bravo—, el compositor va escriure les seves primeres cançons i peces per a piano.

SIGNGUIDE

וידאו

scroll to top icon