מוצא מוזיאון

Museu de la Garrotxa

Vestit de la Mare de Déu de la Guia

Vestit de la Mare de Déu de la Guia. Estampat d’indianes. Museu de la Garrotxa.

Vestit de la Mare de Déu de la Guia. Estampat d’indianes. Museu de la Garrotxa.

«Les indianes no eren una simple innovació, sinó la més gran revolució que s’havia produït en matèria tèxtil. Amb anterioritat, els teixits dels vestits eren o bé rudes estamenyes sense altre color que el gris o el terrós, o bé robes tenyides d’un sol color amb aplicacions o sobreposats, o amb motius lineals obtinguts amb el pinzell o amb trepes picades. Només les persones adinerades podien permetre’s el luxe de vestir domassos o brocats d’or i de colors vius, o velluts treballats, o sedes orientals, o d’altres influències llunyanes […].»

(Agustí Duran i Sanpere, c. 1887-1975)

scroll to top icon