מוצא מוזיאון

Museu de la Garrotxa

Bust retrat de Josep Berga i Boix

Retrat de Josep Berga i Boig, Miquel Blay i Fàbrega, 1905. Terracota. Dipòsit de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot.
Retrat de Josep Berga i Boig, Miquel Blay i Fàbrega, 1905. Terracota. Dipòsit de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot.

Retrat de Josep Berga i Boig, Miquel Blay i Fàbrega (1866 - 1914).


 

 

 

scroll to top icon