מוצא מוזיאון

Museu de la Conca Dellà

Enterrament infantil

Enterrament infantil.

Enterrament infantil.

A principis del segle IV dC la ciutat d’Aeso entra en una crisi de la qual no es recuperarà.

A partir d'aquest moment alguns barris de la ciutat es despoblen i els habitants que hi resten s'agrupen probablement a la zona alta reaprofitant, de vegades, materials constructius anteriors.

Les cases abandonades resten ermes i algunes són utilitzades com a àrea de necròpoli. Aquest és el cas de l'enterrament infantil trobat dins de la ciutat, damunt del paviment d'una casa deshabitada.

scroll to top icon