מוצא מוזיאון

Museu de la Conca Dellà

Aeso, segle II dC

Els romans van fundar Aeso en un territori amb molts recursos naturals. La feina dels pagesos, ramaders i miners va portar riquesa a la ciutat. Tampoc hi faltaven aristòcrates i soldats. 

scroll to top icon