מוצא מוזיאון

Museu de la Conca Dellà

Monedes de Trajà i Maxenci

Moltes monedes romanes van ser utilitzades fins segles després de la desaparició de l’Imperi. Se’n seguia valorant el material en sí mateix, i que seguien unes equivalències de pesos conegudes.

scroll to top icon