מוצא מוזיאון

Museu de Guissona Eduard Camps i Cava

Els ciutadans de Iesso

Espai on es presenten les restes epigràfiques recuperades de la ciutat romana, objectes que parlen de la vida dels ciutadans de Iesso

Espai on es presenten les restes epigràfiques recuperades de la ciutat romana, objectes que parlen de la vida dels ciutadans de Iesso

Aquest espai del museu presenta el material epigràfic recuperat de la ciutat romana de Iesso. L’estudi de l’epigrafia permet conèixer la vida quotidiana dels habitants d’una ciutat romana. Tot i no que no són gaire abundants les inscripcions recuperades fins ara a Guissona, les que hi ha ens serveixen per avançar en el coneixement de l’organització política de l’antiga Iesso i per acostar-nos als seus habitants, sobretot a través de l’epigrafia funerària.

Cal destacar la làpida de Servil·la Prepusa i la seva filla Lèsbia, que combina l’escriptura en prosa i en vers, i en la qual s’estableix un diàleg fingit entre mare i filla, una peça excepcional. Una lauda sepulcral dedicada a Cartago evidencia la presència del culte cristià a la ciutat romana de Iesso al baix imperi. També es conserva una estela funerària escrita en llengua ibèrica. I hi ha dos exemples d’epigrafia honorífica, dos pedestals que segurament eren a la zona del fòrum de la ciutat, l’un dedicat a l’emperador Numerià, per l’ordo iessonensis, una expressió que permet parlar de municipalitat a la ciutat, i l’altre dedicat per la lliberta Tyche al seu antic senyor, un exemple de les relacions socials de la ciutat.

SIGNGUIDE

פריטים

<p>L&agrave;pida funer&agrave;ria de L&egrave;sbia, s. I &ndash; III dC.</p>
Làpida funerària de Lèsbia
Làpida funerària de Lèsbia
<p>Estela funer&agrave;ria escrita en llengua ib&egrave;rica del segle I aC.</p>
Estela funerària en llengua ib
Estela funerària en llengua ibèrica
<p>Pedestal honor&iacute;fic que la lliberta Tyche dedica al seu antic amo, Marc Cecili Probus (segles I-II dC)</p>
Pedestal de Marc Cecili Probus
Pedestal de Marc Cecili Probus
scroll to top icon