מוצא מוזיאון

Museu de Guissona Eduard Camps i Cava

Taller d'engalba roja de Iesso

Gerra de petites dimensions de forma globular i de producció local recoberta amb una capa d’engalba. Museu de Guissona Eduard Camps i Cava.

 

 

Gerra de petites dimensions de forma globular i de producció local recoberta amb una capa d’engalba. Museu de Guissona Eduard Camps i Cava.

 

 

L’excavació de dos abocadors de ceràmica, un a la plaça del Vell Pla, 16 (1988) i un altre al carrer Xaloc (1989), i l’excavació d’un forn al carrer de l’Onze de setembre 18 (2007), ens permeten dir que a la ciutat de Iesso hi havia tallers dedicats a la fabricació de ceràmica. Pel tipus d’atuells recuperats, en aquests abocadors es va produir vaixella d’ús quotidià com gerres, bols, plats, plats-tapadores, olletes, gobelets i vasets votius o joguines. Les peces estaven fetes a partir de pastes cuites a baixa graduació de color beix clar recobertes amb una aiguada d’argila aplicada a pinzell. Aquest recobriment, ric amb òxids de ferro, feia que aquesta engalba adquirís una tonalitat vermella. Cronològicament aquesta producció es situaria en el segle II dC.   

SIGNGUIDE

11. Terrissa

scroll to top icon