מוצא מוזיאון

Museu de Gavà

Àncora de ferro

Àncora de ferro, època romana (segle III aC - IV dC). Jaciment: les Sorres (Gavà-Viladecans)

Àncora de ferro, època romana (segle III aC - IV dC). Jaciment: les Sorres (Gavà-Viladecans)

Àncora romana de ferro forjat per a l’ancoratge de vaixells mercants, trobat al derelicte VI de les Sorres

scroll to top icon