Museu d’Art de Lleida

Sense títol

Sense títol, Àngel Jové i Jové, 1984. Pintura acrílica sobre paper d’impressió. Museu d’Art de Lleida.

 

Sense títol, Àngel Jové i Jové, 1984. Pintura acrílica sobre paper d’impressió. Museu d’Art de Lleida.

 

Àngel Jové (Lleida, 1940) és un artista que ha treballat en múltiples disciplines, des del disseny fins al cinema, passant per la pintura. Al llarg dels anys setanta enceta una línia de treball conceptual marcadament metafísica en què destaca la foto­grafia com a element integrador de la iconografia. A partir de l’any 1982, inicia un retorn a la pin­tura. D’una banda, manté la concepció fonamen­talment fotogràfica de l’obra i la mateixa gamma d’ocres, daurats i colors terrosos tan característics de l’artista, i de l’altra, accentua la forta càrrega d’elements simbòlics i poètics, barrejats amb per­sonatges o escenografies inquietants.

Aquesta obra s’inscriu en aquesta línia d’experi­mentació, que estableix una nova dialèctica entre abstracció i figuració dins un marc encara plena­ment especulatiu. L’obra mostra una visió molt particular de l’art sacre: una peculiar maternitat plenament inserida dins aquest concepte metafísic al qual hem fet referència, en què formes i els objec­tes se’ns apareixen molt lentament, com provinents d’una memòria ancestral que sempre té un cert i fascinant regust de mort.

scroll to top icon