מוצא מוזיאון

Museu d’Art de Lleida

Lleida

El Museu d’Art de Lleida se situa a l’edifici de l’antic Casino Principal de Lleida.

El Museu d’Art de Lleida se situa a l’edifici de l’antic Casino Principal de Lleida.

El Museu d'Art de Lleida és el museu d’art modern i contemporani de la ciutat de Lleida. Inaugurat el 1917, el museu ha tingut com a seu diferents edificis de la ciutat fins a ubicar-se provisionalment des del 2007 en el seu actual emplaçament, a l’espera de la construcció de la seva nova seu. La missió del museu és explicar la història de l’art del segle XX tot contextualitzant el treballs dels artistes lleidatans en els corrents artístics generals del país a partir de les seves col·leccions, que integren obres de diferents branques de les arts com pintura, escultura, arquitectura, dibuix, arts de l'estampació, disseny gràfic, fotografia, vídeo o fins i tot còmic. Aquesta tasca la realitza a partir de diferents presentacions del seu fons, organitzades al voltant de diferents eixos temàtics. Una tasca que es complementa amb una programació estable d’exposicions temporals i d’un programa d’activitats.

שדות

Àmit 1.  Sala d'exposicions de la 1a planta de l'Edifici Casino
Àmit 1. Sala d'exposicions de la 1a planta de l'Edifici Casino
Àmit 1. Sala d'exposicions de la 1a planta de l'Edifici Casino
Àmbit 2. Sala d’exposicions de la planta baixa de l’Av. Blondel 40
Àmbit 2. Sala d’exposicions de la planta baixa de l’Av. Blondel 40
Àmbit 2. Sala d’exposicions de la planta baixa de l’Av. Blondel 40

פריטים

<p>Jaume Morera i Gal&iacute;cia</p>
<p>1891&ndash;1897</p>
<p>Oli sobre tela</p>
Cabeza de Hierro (Guadarrama)
Cabeza de Hierro (Guadarrama)
<p>Xavier Gos&eacute; i Rovira</p>
<p>1912</p>
<p><em>Cont&eacute;</em>, aiguada i fixador sobre cartolina</p>
Le manteau bleu
Le manteau bleu
<p>Leandre Crist&ograve;fol i Peralba</p>
<p>1935</p>
<p>Assemblage</p>
Nit de lluna
Nit de lluna
<p>Benet Rossell / Antoni Miralda</p>
<p>1973</p>
<p>Pel&middot;l&iacute;cula de 16 mm transferida a DVD</p>
París la Cumparsita
París la Cumparsita
<p>Ton Sirera i Gen&eacute;</p>
<p>1959</p>
<p>Fotografia en blanc i negre muntada sobre bastidor</p>
Liquen sobre roca
Liquen sobre roca
<p>&Agrave;ngel Jov&eacute; i Jov&eacute;</p>
<p>1984</p>
<p>Pintura acr&iacute;lica sobre paper d&rsquo;impressi&oacute;</p>
Sense títol
Sense títol
<p>Agust&iacute; Centelles i Oss&oacute;</p>
<p>3 de novembre de 1937</p>
<p>Fotografia en blanc i negre</p>
Bombardeig de Lleida
Bombardeig de Lleida
<p>Llu&iacute;s Trepat i Padr&oacute;</p>
<p>1959</p>
<p>Acr&iacute;lic sobre t&agrave;blex</p>
Ovals
Ovals
<p>Marina N&uacute;&ntilde;ez</p>
<p>1997</p>
<p>Oli sobre tela</p>
Sense títol (Monstruas)
Sense títol (Monstruas)

מידע

כתובת
מחיר כניסה
מספר טלפון
אתר
http://mmorera.paeria.es
שעות פתיחה
איך להגיע
כתובת דוא"ל
mmorera@paeria.cat

מפה

scroll to top icon