מוצא מוזיאון

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Barcelona

Vas campaniforme

Vas campaniforme datat entre el 2800 i el 2200aC procedent de l'enterrament calcolític de la Cova de la Ventosa (Piera).

Vas campaniforme datat entre el 2800 i el 2200aC procedent de l'enterrament calcolític de la Cova de la Ventosa (Piera).

El peculiar perfil d’aquest vas, en forma de campana invertida, dóna nom a la cultura campaniforme que es distribueix per tot el continent europeu i es relaciona amb els inicis de la metal·lúrgia, que va tenir el seu màxim esplendor al tercer mil·lenni aC.

La peça va ser dipositada com aixovar funerari i, possiblement, contenia algun tipus d'aliment o líquid. Es tractava d’un enterrament en cova on van aparèixer les restes de dos individus inhumats al mateix temps, col·locats en posició fetal i mirant cap a l’interior de la cavitat.

scroll to top icon