מוצא מוזיאון

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Barcelona

Fíala del Carnisser

Fíala o plat ritual procedent del Castellet de Banyoles (Tivissa). Datada entre 250-225 aC i 195 aC. Museu d'Arqueologia de Catalunya. Barcelona.

 

Fíala o plat ritual procedent del Castellet de Banyoles (Tivissa). Datada entre 250-225 aC i 195 aC. Museu d'Arqueologia de Catalunya. Barcelona.

 

Fíala o pàtera ritual de plata amb òmfal central en forma de cap d’animal ferotge, envoltat per una escena de representació al·legòrica realitzada amb làmines de plata daurada.

Es tracta d’una peça importada, de manera que les escenes que es descriuen no corresponen a elements propis de la mitologia ibera, encara que aquests deurien comprendre el seu significat cultual i adoptar-lo en part.

Al fons exterior de la peça apareix esgrafiada una inscripció en alfabet ibèric, que si bé podem llegir, no podem avui dia encara traduir:  tautintibaś : sani : giŕśdo : uŕketigeś.

scroll to top icon