מוצא מוזיאון

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Barcelona

Càlat Ibèric

Càlat de ceràmica ibèrica datat al segle III aC i procedent del sud-est de la península Ibèrica. Museu d'Arqueologia de Catalunya. Barcelona.

 

Càlat de ceràmica ibèrica datat al segle III aC i procedent del sud-est de la península Ibèrica. Museu d'Arqueologia de Catalunya. Barcelona.

 

Es tracta d’un vas molt característic que imita una forma original grega. Quasi sempre va pintat i el trobem amb una gran varietat de mesures i decoracions.

El cos es cilíndric, amb una vora plana a la part superior i dues nanses trenades enganxades al cos. La decoració pintada és de color vinós distribuïda en dos frisos amb motius vegetals separats per línies de diferent gruix. A la vora, motius de ‘dents de llop’.

El seu ús podia ser funcional (emmagatzematge o transport) o ser emprat com a vas cerimonial.

scroll to top icon