מוצא מוזיאון

מוזיאון ההיסטוריה של היהודים

כתובה (הסכם נישואין)

כתובה (הסכם נישואין) דיו על קלף. 1377, קסטלו דה אמפוריאס (נמסר על ידי הארכיון ההיסטורי של ג'ירונה).

כתובה (הסכם נישואין) דיו על קלף. 1377, קסטלו דה אמפוריאס (נמסר על ידי הארכיון ההיסטורי של ג'ירונה).

בשעת כריתת ברית הנישואין, נכרת חוזה שהסדיר את זכויות הכלה בנושאי הנדוניה וחיי המשפחה. כתובה זאת שייכת לנישואין של דוד, בנו של מסולם דה גלאק ואסטרוגה, ביתו של אברהם בן יוסף, מקסטלו דה אמפוריאס.

זה הסכם הנישואין העברי היחיד שנמצא במחוזות ג'ירונה, אחד מהיפים ושהשתמר היטב בקטלוניה.  הקלף היה חלק מהכריכה של ספר נוטריוני.

scroll to top icon