מוצא מוזיאון

מוזיאון ההיסטוריה של היהודים

קערת פסח

קערת פסח. קרמיקה מעוטרת. מאה 15, קטלוניה. שיחזור (המוזיאון הלאומי של ישראל).

קערת פסח. קרמיקה מעוטרת. מאה 15, קטלוניה. שיחזור (המוזיאון הלאומי של ישראל).

במהלך סדר פסח, היו אוכלים מאכלים פולחניים שהיו מניחים בסדר מסוים בצלחות מיוחדות כמו זאת.

scroll to top icon