מוצא מוזיאון

מוזיאון ההיסטוריה של היהודים

כיתוב בית הכנסת

כיתוב בית הכנסת אבן מגי'רונה, מאה 14 (נמסר על ידי מוזיאון הארכאולוגיה של קטלוניה, ג'ירונה).

כיתוב בית הכנסת אבן מגי'רונה, מאה 14 (נמסר על ידי מוזיאון הארכאולוגיה של קטלוניה, ג'ירונה).

מיקום הכיתוב היה ליד ארון הקודש (או היכל) בו שוכנים מגילות התורה של בית הכנסת הגדול של ג'ירונה במאה ה-14. זוהי קריאה למאמינים לקיים את מצוות התורה, והיא מתחילה בפסוק המקראי "בית יעקב, לכו ונלכה באור ה'!" (ישעהו ב' 5), וממשיכה עם פסוקים שונים מספר תהלים.

scroll to top icon