מוצא מוזיאון

מוזיאון ההיסטוריה של היהודים

צו המחייב ענידת טלאי עגול

 צו המחייב ענידת טלאי עגול 1394 מאיורקה. שחזור (מקור בארכיון של ממלכת מאיורקה).

 צו המחייב ענידת טלאי עגול 1394 מאיורקה. שחזור (מקור בארכיון של ממלכת מאיורקה).

הידרדרות היחסים בין שתי הקהילות, והתפרצויות האלימות המילולית, הפיזית והמשפטית, גברו לאורך המאה ה-14. בסופו, הדרת האוכלוסייה היהודית קיבלה ביטוי דרך צווי הדיכוי כגון נשיאת טלאי עגול (רודלה) תפור על הבגד כל פעם שהם יצאו מהרובע היהודי. הטלאי מממלכת מאיורקה היה בשני צבעים: "חצי אדום והחצי השני צהוב".

scroll to top icon