מוצא מוזיאון

מוזיאון ההיסטוריה של היהודים

צו גירוש, 1492

 צו גירוש, 1492 מדריך אמנות, 20 באפריל 1492. שחזור (המקור בארכיון העירוני של ג'ירונה).

 צו גירוש, 1492 מדריך אמנות, 20 באפריל 1492. שחזור (המקור בארכיון העירוני של ג'ירונה).

ב-20 באפריל 1492, בתי הדין בג'ירונה קיבלו הודעה על הוראת המלך שקבעה שהחל מה-31 ביולי באותה שנה, על כל היהודים שאין ברצונם להתבולל, לעזוב את העיר לעד.  עם צו זה, שהועתק במדריך האמנות של העירייה, הסתיימו שש מאות שנה של היסטוריה משותפת ופוריה.

scroll to top icon