מוצא מוזיאון

מדריך שמע · מוזיאון ההיסטוריה של היהודים

Girona

01 ג'ירונה היהודית
02 אל קאל, רובע לישראל
03 חיי היומיום
04 טקסים ומסורת בחיים היהודיים
05 בית הכנסת
06 המצבות: פרידה, צער וקבורה
07 עיר האם של ישראל
08 מפה וספר תרופות
09 זמנים קשים
10 התבוללות, גלות פנימית
11 מים, היסטוריה וזיכרון: המקווה
scroll to top icon