מוצא מוזיאון

Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols

Recreació de la vila guixolenca

Recreació de la vila guixolenca.

Recreació de la vila guixolenca.

Perspectiva realitzada per Gerard Bussot, basada en la descripció feta per Joan Blanch, jurat en cap, notari i secretari del municipi. 5 de setembre de 1696.

scroll to top icon