מוצא מוזיאון

Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols

Ribot

Màquina de ribot, segle XIX. Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols.

 

Màquina de ribot, segle XIX. Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols.

 

Màquina de ribot, per fer taps a mà, en ús des de finals del segle XIX i fins als anys 1950.

Constructor: Isidro Pernal, Sant Feliu de Guíxols. Procedència: Vancells i Cia. S.A. Núm. de Registre: 375

scroll to top icon