מוצא מוזיאון

Museu d’Història de Sabadell

Safareig de la Font Nova

Safareig de la Font Nova. S’hi observa la coberta en impluvium.

Safareig de la Font Nova. S’hi observa la coberta en impluvium.

El safareig de la Font Nova data del 1833, època de gran creixement urbanístic de Sabadell. L’edifici actual, però, d’estil modernista, és obra de Miquel Pascual, del 1892. Conserva una de les dues piques originals, la teulada formant un impluvium i les rajoles decorades de la façana.

מפה

מידע

כתובת
מספר טלפון
אתר
http://bit.ly/1RDObdx
שעות פתיחה
כתובת דוא"ל
mhs@ajsabadell.cat
scroll to top icon