מוצא מוזיאון

Museu d’Història de Sabadell

Església de Sant Vicenç de Jonqueres

L’església de Sant Vicenç de Jonqueres.

L’església de Sant Vicenç de Jonqueres.

El conjunt patrimonial està format per l’edifici de l’església, que té adossada pel costat de ponent la rectoria, i pels costats de llevant i migdia, el clos del cementiri. L’església està documentada des del segle X i conserva elements romànics, gòtics, renaixentistes i barrocs.

L’edifici actualment és la seu del Servei General d’Informació de Muntanya.

מפה

מידע

כתובת
מספר טלפון
אתר
http://bit.ly/1YukajP
שעות פתיחה
כתובת דוא"ל
mhs@ajsabadell.cat
scroll to top icon