מוצא מוזיאון

Museu d’Història de Sabadell

Ermita de Sant Iscle i de Santa Victòria, al paratge de la Salut

Vista de l’ermita de Sant Iscle i de Santa Victòria.

Vista de l’ermita de Sant Iscle i de Santa Victòria.

La primera ermita, que tenia una necròpolis associada, data del segle X. Es va construir damunt d’una vil·la romana, de la qual es poden veure encara diverses estructures. L’edifici religiós es va reformar en època gòtica (segles XIII i XIV) i després de nou en època barroca (segles XVII i XVIII). L’ermita de Sant Iscle i de Santa Victòria està situada a l’entorn natural del santuari de la Salut.

מפה

מידע

מספר טלפון
אתר
http://bit.ly/1E82Moh
שעות פתיחה
כתובת דוא"ל
mhs@ajsabadell.cat
scroll to top icon