מוצא מוזיאון

Museu d’Història de Sabadell

Capella de Sant Nicolau

Vista de la capella romànica de Sant Nicolau.

Vista de la capella romànica de Sant Nicolau.

La capella de Sant Nicolau s’alça a la serra de Sant Iscle, damunt el marge esquerre del riu Ripoll, prop del cementiri de Sabadell. Data del segle XI i va ser la parròquia del terme d’Arraona, sota d’advocació de Sant Feliu d’Arraona, fins al segle XIV. És una construcció d’estil romànic.

מפה

מידע

מספר טלפון
אתר
http://bit.ly/1MlLTwm
כתובת דוא"ל
mhs@ajsabadell.cat
scroll to top icon