מוצא מוזיאון

Museu d'Història de Girona

Ordidor de cinteria estreta

Ordidor de cinteria estreta de la fàbrica Grober de Girona, inicis del segle XX. Fotografia d'Aniol Resclosa.

Ordidor de cinteria estreta de la fàbrica Grober de Girona, inicis del segle XX. Fotografia d'Aniol Resclosa.

A finals del segle XIX, la ciutat va començar a ser un punt clau en la industrialització de Catalunya. La zona del Mercadal acollia diverses fàbriques, entre les que destaca la Grober, que, amb màquines com aquest ordidor de banda estreta, produïa teixits molt especialitzats: cordons, cintes, gomes, betes o trenes, i també botons. Va arribar a ser un complex industrial amb 1.500 persones entrant i sortint cada dia i amb un 90 % de dones. Però també hi havia nens, nenes, joves, homes i famílies senceres que van donar suport a les vagues de 1899, 1911 i a les dels anys vint per millorar unes condicions deplorables: 10 hores de treball a 4 pessetes diàries els homes, 2,75 els joves entre 16 i 18 anys i sense jornal fix les dones. Les ordidores, que eren dones, preparaven els fils per a l’ordit del teixit: aquest tramat de fils que es mantenen en tensió en un teler i on es va inserint un altre fil, la trama, que els acaba creuant o unint tots.

scroll to top icon