מוצא מוזיאון

Museu d'Història de Girona

Girona

Claustre de l’antic convent de frares caputxins de Sant Antoni, segle XVIII

Claustre de l’antic convent de frares caputxins de Sant Antoni, segle XVIII

L’edifici del Museu d’Història de Girona havia estat l’antic convent de Sant Antoni de frares caputxins al segle XVIII. Se’n conserven espais sorprenents com el cementiri, el claustre i la cisterna. Hi trobareu un recorregut cronològic per la història de la ciutat, amb la Girona romana, medieval, moderna i contemporània. Es completa amb àmbits de tradicions catalanes com el de la faràndula, amb la imatgeria festiva local, i els espais «La cobla i la sardana. Música i dansa a Girona» i «Girona industrial, ciutat pionera».

El museu ofereix una programació variada d’activitats, i les exposicions temporals s’exhibeixen a diferents espais: la sala d’exposicions, la carbonera, la cisterna i el celler.

El museu està compost per l’edifici principal, l’espai dedicat a la Guerra Civil i el refugi antiaeri del Jardí de la Infància, que forma part de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica. I, en un altre emplaçament, l’Agència Gómez, un establiment de bonic disseny modernista que havia acollit un arxiu notarial, una oficina de banca i una notaria.

שדות

<p>Claustre del segle XVIII. Fotografia de Kim Peravalsky.</p>
Un edifici emblemàtic
Un edifici emblemàtic
<p>El cementiri o dessecador de l&rsquo;antic convent de Sant Antoni de frares caputxins, del segle XVIII. Fotografia de Kim Peravalsky.</p>
El cementiri o dessecador caputxí
El cementiri o dessecador caputxí
<p>Fotografia: Mart&iacute; Artalejo.</p>
Girona romana
Girona romana
<p>(Detall) Entre els segles XII i XIV Girona va multiplicar per quatre la seva superf&iacute;cie urbana.</p>
Girona medieval, la clau del regne
Girona medieval, la clau del regne
<p>Panor&agrave;mica de la sala. Fotografia: Mart&iacute; Artalejo</p>
Girona moderna, de l’obrador al baluard
Girona moderna, de l’obrador al baluard
<p>Detall de les sales dedicades a la Guerra Civil i el franquisme.</p>
Girona contemporània
Girona contemporània
<p>Detall de la vitrina amb obres dels escultors Fidel Aguilar i Ricard Guin&oacute;</p>
Modernisme i Noucentisme. 1900-1923
Modernisme i Noucentisme. 1900-1923

פריטים

<p><em>Carrer C&uacute;ndaro</em>, Mela Mutermilch (Vars&ograve;via, 26 d&rsquo;abril de 1886&nbsp;-&nbsp;Par&iacute;s, 1967), 1914, oli i tela, 50 &acute; 60&nbsp;cm. Donaci&oacute; de la fam&iacute;lia Montsalvatge</p>
Carrer Cúndaro
Carrer Cúndaro
<p><em>El gran dia de Girona</em>, Ramon Mart&iacute; Alsina, <em>c</em>. 1862, pintura preparat&ograve;ria, oli sobre tela. Dip&ograve;sit de l&rsquo;MNAC</p>
El gran dia de Girona
El gran dia de Girona
<p>Escut imperial, segle XVIII, brodat. Mart&iacute; Artalejo</p>
Escut imperial
Escut imperial
<p><em>Imploraci&oacute;</em>, Fidel Aguilar, 1910-1917, terra cuita modelada</p>
Imploració
Imploració
<p>Escultura de Miquel de Palol, Ricard Guin&oacute;, fosa en bronze a partir de l&rsquo;original en guix. Donaci&oacute; de Maria i Miquel de Palol</p>
Miquel de Palol
Miquel de Palol
<p>Retrat del bisbe Lorenzana, Manuel Tremulles Roig (Barcelona 1715-1791), 1790, oli sobre tela, 144 &times; 119 cm. Cedit per l&rsquo;Institut Jaume Vicens Vives de Girona</p>
Retrat del bisbe Lorenzana
Retrat del bisbe Lorenzana
<p>Tenora met&agrave;l&middot;lica, Josep Coll, 1931. Donaci&oacute; d&rsquo;&Agrave;ngela Teixidor Torras</p>
Tenora metàl·lica
Tenora metàl·lica
<p>Verge del Roser, an&ograve;nim, finals del segle XVI, fusta policromada. Cedida en dip&ograve;sit per Anna i N&uacute;ria Boutin Ramon, filles de Miquel Boutin Moreno</p>
Verge del Roser
Verge del Roser
<p>Mosaic pavimental de Can Pau Birol, Bell-lloc del Pla, Girona, 300 dC.</p>
<p><em>Opus tesselatum.</em> 3,40 x 6,10 m.</p>
Mosaic pavimental de Can Pau B
Mosaic pavimental de Can Pau Birol
<p>Escultura de bronze l&rsquo;&Agrave;ngel de la Catedral, de Ramon Salvatella (s. XVIII). Fotografia: Mart&iacute; Artalejo.</p>
Àngel de la Catedral
Àngel de la Catedral
<p>Verge amb el nen, segle XIV. Fusta policromada i daurada. Fotografia: Mart&iacute; Artalejo.</p>
Verge amb el nen
Verge amb el nen
<p>Rellotge de la catedral, Joan Agust&iacute; i Juli&agrave; Juli&agrave;, segles XV - XVIII.</p>
Rellotge de la catedral
Rellotge de la catedral
<p>Retrat de Raimunda Nouvilas de Pag&egrave;s. Fotografia: Clara Oliveras.</p>
Raimunda Nouvilas de Pagès
Raimunda Nouvilas de Pagès
<p>Turbina hidr&agrave;ulica de tipus &ldquo;Fontaine&rdquo;, fabricada per Planas, Flaquer i Cia, Pedret, 1898.</p>
Turbina hidràulica de tipus “F
Turbina hidràulica de tipus “Fontaine”

מידע

כתובת
מחיר כניסה
מספר טלפון
אתר
http://www.girona.cat/museuhistoria
שעות פתיחה
כתובת דוא"ל
museuhistoria@ajgirona.cat

מפה

scroll to top icon