מוצא מוזיאון

Museu d’Història de Catalunya

La mar nostra. Segles XIII-XVI

L’hegemonia catalana a la Mediterrània. Fotografia de Pep Parer.

L’hegemonia catalana a la Mediterrània. Fotografia de Pep Parer.

Al segle XIII, amb la conquesta de Mallorca i València Jaume I inicia una etapa d’expansió militar i mercantil per la Mediterrània que s’estén fins al segle XV. El creixement de les ciutats, l’embranzida del comerç i la consolidació dels grups mercaders i artesans són alguns dels fenòmens estretament vinculats a aquest procés d’expansió.

Una nova estètica bàsicament urbana, el gòtic, domina la producció artística, tant en arquitectura com en pintura i escultura. Paral·lelament, es conformen les principals institucions de govern de Catalunya: les Corts, la Generalitat i els consells municipals. La fam del 1333 i la Pesta Negra del 1348 marquen l’inici d’una profunda crisi demogràfica, econòmica i social.

Al camp, els pagesos de remença s’alcen en armes contra els senyors reclamant la supressió dels impostos servils, mentre que a les ciutats es viuen profundes commocions socials. A la fi, una llarga guerra civil (1462-1472), que enfronta la corona amb les institucions de govern, assola el conjunt del país. El 1479 Ferran II porta a terme la unió dinàstica amb Castella gràcies al seu matrimoni amb Isabel I.

פריטים

<p>La coca de Matar&oacute;. Museu d&rsquo;Hist&ograve;ria de Catalunya. Fotografia de Pep Parer.</p>
La coca de Mataró
La coca de Mataró
<p><em>Retaule de sant Sebasti&agrave; i sant Eloi</em>, <em>c. </em>1460, pintura sobre fusta, esgl&eacute;sia de Sant Esteve de Granollers. Dip&ograve;sit del Museu Nacional d&rsquo;Art de Catalunya, Barcelona. Museu d&rsquo;Hist&ograve;ria de Catalunya
Retaule de sant Sebastià i san
Retaule de sant Sebastià i sant Eloi
scroll to top icon