מוצא מוזיאון

Museu d’Art de Sabadell

La col·lecció 1875-1936. Exposició permanent.

Panoràmica de Sabadell, Joan Vila Cinca, 1910. Oli sobre tela, 55 x 512 cm. Museu d’Art de Sabadell.

 

Panoràmica de Sabadell, Joan Vila Cinca, 1910. Oli sobre tela, 55 x 512 cm. Museu d’Art de Sabadell.

 

La col·lecció del Museu d’Art de Sabadell s’inicià al voltant dels anys trenta gràcies a importants llegats i donacions d’artistes i col·leccionistes locals, que conformaren el gruix d’un fons que s’ha incrementat amb noves adquisicions fins avui.

És una col·lecció representativa de l’evolució artística de la ciutat, a través de la qual podem seguir la trajectòria dels principals artistes i moviments, amb destacables incursions d’autors de la resta del país.

A l’exposició permanent es presenta una selecció significativa d’obres i d’autors de la col·lecció des de l’últim terç del segle passat fins a la guerra civil espanyola. El recorregut s’ordena a partir de dos àmbits temàtics i cronològics que contextualitzen la producció local i permeten el coneixement d’un marc històric general, que són Academicismes del segle XIX i De l’Art Nou als anys trenta.

scroll to top icon