מוצא מוזיאון

Museu d’Art de Sabadell

Acadèmia, Josep Domènech (1896)

Inv.: 2099. Josep Domènech Samaranch, Acadèmia, París, 1896. Llapis i carbó s. paper Ingres, 61x48 cm.

Inv.: 2099. Josep Domènech Samaranch, Acadèmia, París, 1896. Llapis i carbó s. paper Ingres, 61x48 cm.

L’aprenentatge acadèmic:

L’aprenentatge i l’estudi a  l’Acadèmia eren molt complets i comprenien coneixements tècnics de geometria, de dibuix lineal, d’anatomia o de aplicacions a la indústria o arts decoratives. Els membres de l’Acadèmia es reunien per parlar d’art i per pintar, els mestres tutelaven la formació dels seus alumnes, en una relació que molts cops eren molt amical.  

La Llotja de Barcelona concedia borses de viatge per tal que els alumnes més destacats poguessin viatjar a Roma, París o a Madrid, per conèixer l’obra dels grans mestres que es trobava a les seves pinacoteques. És per aquesta raó que alguns quadres són còpies dels originals que es troben en d’altres museus.

scroll to top icon