מוצא מוזיאון

Museu d’Art de Sabadell

Pere Turull Sallent (Sabadell, 1796-1869)

Pere Turull Sallent (Sabadell, 1796-1869). Veritable impulsor de la indústria llanera sabadellenca, participà activament en la construcció d’una ciutat moderna. Museu d’Art de Sabadell.

 

Pere Turull Sallent (Sabadell, 1796-1869). Veritable impulsor de la indústria llanera sabadellenca, participà activament en la construcció d’una ciutat moderna. Museu d’Art de Sabadell.

 

La trajectòria vital dels Turull està tan lligada a la seva pròpia tradició familiar com a la vila que els va veure créixer i que ells van contribuir molt activament a convertir en ciutat.

La seva participació activa en la política local i estatal, la intervenció en la fundació d’entitats com la Caixa d’Estalvis de Sabadell, el Banc de Sabadell, el Banco Hispano Colonial, la Companyia d’Aigües de Sabadell o el Crèdit i Docks de Barcelona, com també la seva contribució a la cultura local, entre altres aportacions, els convertiren en peces cabdals en el trànsit cap a l’època contemporània.

scroll to top icon