מוצא מוזיאון

Museu d’Art de Sabadell

Marina, Rafael Durancamps (1918)

Inv.: 249. Rafael Durancamps Folguera, Marina, c. 1918. Oli s. tela, 95 x 95 cm.

Inv.: 249. Rafael Durancamps Folguera, Marina, c. 1918. Oli s. tela, 95 x 95 cm.

L’obra de Rafael Durancamps (Sabadell, 1891 – Barcelona, 1979) segueix durant tota la seva trajectòria unes coordenades molt clàssiques i acadèmiques, de fet manifestà públicament una forta oposició a l’art d’avantguarda i criticava els ismes, els quals considerava corrents superficials.

Va viure a París fins la II Guerra mundial on obrí la galeria La Fênetre ouberte, des d’on buscà el seu llançament artístic internacional.

scroll to top icon