Museu d'Art de Girona

Capitell

Capitell, segle XII. Pedra calcària, 27 x 21 x 21 cm. Sant Privat d’en Bas (Garrotxa). Museu d'Art de Girona - Fons Bisbat de Girona.

Capitell, segle XII. Pedra calcària, 27 x 21 x 21 cm. Sant Privat d’en Bas (Garrotxa). Museu d'Art de Girona - Fons Bisbat de Girona.

En els quatre angles d’aquest capitell s’hi representen dues figures masculines, segurament dos eclesiàstics, vestits amb hàbit i amb un bàcul a les mans, i dues figures femenines, nues i atacades per una serp cadascuna: a una li mosseguen la llengua i a l’altra el pit. Aquesta escena vindria a representar els pecats de la luxúria i la maledicència, gairebé sempre atribuïts a les dones. El sentit d’aquest capitell esdevé molt didàctic, i serviria per advertir i recordar als eclesiàstics del que cal allunyar-se en el seu exercici.

scroll to top icon