מוצא מוזיאון

Museu d'Art de Girona

Biga de Cruïlles

Biga de Cruïlles, cap a 1200. Pintura al tremp sobre fusta, 14 × 371 × 9 cm. Monestir de Sant Miquel de Cruïlles (Baix Empordà). Museu d'Art de Girona - Fons Bisbat de Girona.

Biga de Cruïlles, cap a 1200. Pintura al tremp sobre fusta, 14 × 371 × 9 cm. Monestir de Sant Miquel de Cruïlles (Baix Empordà). Museu d'Art de Girona - Fons Bisbat de Girona.

Biga romànica procedent del monestir benedictí de Sant Miquel de Cruïlles (Baix Empordà).

Està decorada amb motius florals per dues cares i en la frontal s’hi dibuixa una escena litúrgica. En un extrem, davant un temple romànic, un abat amb bàcul o crossa flanquejat per dos clergues sostenen un gremial o drap litúrgic. Seguidament, una successió de monjos vestits amb diverses indumentàries eclesiàstiques – albes, casulles, dalmàtiques i estoles –, tots ells de perfil i  tonsurats, avancen en processó cap a la dreta. Alguns sostenen objectes com canelobres i encensers, llibres, una bacina i una creu, i tots ells tenen la boca entreoberta, en actitud de cantar. De manera descriptiva l’escena vindria a representar un ritual o cerimònia pròpia de la comunitat benedictina del monestir.

 

scroll to top icon