מוצא מוזיאון

Museu d'Art de Girona

Casament de la Mare de Déu

Casament de la Mare de Déu, Francesc Generes, 1677. Talla de fusta daurada i policromada, 220 x  134 x 44 cm. Església de sant Feliu, Girona. Museu d'Art de Girona - Fons Bisbat de Girona.

Casament de la Mare de Déu, Francesc Generes, 1677. Talla de fusta daurada i policromada, 220 x  134 x 44 cm. Església de sant Feliu, Girona. Museu d'Art de Girona - Fons Bisbat de Girona.

Conjunt format per tres figures exemptes i un relleu escenari de fons en el qual s’hi dibuixen unes arquitectures i dos personatges, un home i una dona, en relleu adossats. Plegats conformen un escenografia que representa el casament sant Josep i la Mare de Déu, assistit per un sacerdot i dos testimonis. La solució final és una composició atapeïda i d’una certa desproporció. Amb tot, les talles demostren un bon ofici de l’escultor i l’interès pels detalls en la policromia i els detalls decoratius.

Tot el conjunt és procedent de l’església de Sant Feliu de Girona, i es considera obra de Francesc Generes, membre d’una família de fusters i escultors de Manresa, establert a Barcelona cap el 1656 i documentat a Girona entre els anys 1674 i 1680. Generes va contractar amb la confraria dels Desemparats, el 20 de setembre de 1677, la fàbrica d’un retaule per a l’església de Sant Feliu.

.

scroll to top icon