מוצא מוזיאון

Museu d'Art de Girona

Sant Joan Baptista

Sant Joan Baptista, Domènec Rovira el Major, cap a 1657-1678. Talla de fusta daurada i policromada, 129 x 50 x 33,5 cm. Museu d'Art de Girona - Dipòsit Generalitat de Catalunya. Col·lecció Nacional d'Ar

Sant Joan Baptista, Domènec Rovira el Major, cap a 1657-1678. Talla de fusta daurada i policromada, 129 x 50 x 33,5 cm. Museu d'Art de Girona - Dipòsit Generalitat de Catalunya. Col·lecció Nacional d'Ar

Aquesta escultura és atribuïble a Domènec Rovira el Major, escultor que treballà a Girona a mitjan segle XVII. L’obra coincideix estilísticament amb dues figures exposades al museu, Santa Eulàlia i Sant Roc, procedents del retaule barroc de Sant Feliu de Guíxols, del mateix autor. Les concomitàncies estilístiques del Sant Joan Baptista s’alineen amb l’estil de Domènec Rovira. En aquest sentit, s’observa el mateix tractament del rostre de mirada profunda, l’expressió greu i els pòmuls marcats. També és molt similar el tractament del cos en l’accentuació del contrapposto i els plecs de la roba, que s’arremolinen a mitja cintura.

SIGNGUIDE

scroll to top icon